Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Dąbrowskiej w Jarosławiu

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu
Idź do spisu treści

Menu główne:


Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
otrzymał status „klasy patronackiej WSIiZ”
 ZEBRANIE RADY PEDAGOGICZNEJ
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 SIERPNIA 2016 R. (ŚRODA) O GODZINIE 9.00 W SALI NR 20TERMIN POPRAWKOWY EGZAMINU MATURALNEGO

Absolwenci
deklarujący przystąpienie do matury w terminie poprawkowym (23 sierpnia) są zobowiązani do zgłoszenia tego faktu do dnia 12 lipca br., zgodnie z procedurami zawartymi na stronie OKE Kraków http://www.oke.krakow.pl/inf/

W sekretariacie szkoły znajdują się formularze zgłoszenia oraz kody dostępu do kont absolwentów z lat ubiegłych.ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2016/2017

OFERTA EDUKACYJNA 2016/2017NOWOŚĆ!!!

       
                                          

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM ODBYWAJĄ SIĘ NA I ZMIANIE - OD GODZINY 8.00


         

                                                                                                                                                     

MODA NA CZYTANIE ŚWIATA ODKRYWANIE
Poznaj propozycje Biblioteki Szkolnej

Uwolnij książkę


 
 

KALENDARIUM
HISTORYCZNE

Za wydawanie duplikatów świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i legitymacji skzolnych należy dokonywać wpłat na konto: Bank Zachodni WBK S.A
78 1500 1634 1216 3002 9747 0000

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego